Disclaimer

Disclaimer                               
We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. Door het gebruik van deze site zegt u echter toe dat u gehouden bent aan de volgende voorwaarden & bepalingen, die van kracht worden op de datum waarop u de site voor het eerst gebruikt.

 

Onverminderd uw wettelijke rechten, worden deze site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, logo´s, koppelingen en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) aangeboden in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid, zonder impliciete of expliciete garantie van vertegenwoordiging of goedkeuring. In het bijzonder geven we geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van informatie die op deze site wordt aangeboden en garanderen we niet dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat de site en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten.