Organisatie

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is opgedeeld in twee rechtspersonen. Te weten de vereniging Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland en de Stichting RBZD. Beide rechtspersonen zetten zich op hun eigen gebied in voor de doelstelling van de reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland.

Vereniging Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland:
Binnen de vereniging Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland vinden de opleidingen van alle leden plaats, en tevens alle verenigingsactiviteiten als het jaarlijkse uitstapje, jeugdstranddag, avondvierdaagse en de sinterklaasactiviteiten.

ANBI Informatie:
Naam: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland
IBAN: NL 15 RABO 0375 1725 05
RSIN: NL 8165 35735 B01
Contactgegevens: 06-38 76 89 23 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Bestuurssamenstelling:
- Wim de Rijke, voorzitter
- Paul Kouijzer, secretaris
- Sandra Olree, penningmeester
- Nicole de Oude, bestuurslid activiteiten commissie
- Davey van den Hummel, bestuurslid commerciële commissie
- Bryan van den Hummel, bestuurslid operationele commissie
- Niels Muller, bestuurslid technische commissie
- Marijn Kaashoek, bestuurslid operationele commissie

Doelstelling: bestrijding van de verdrinkingsdood door het aanbieden van opleidingen, en verzorgen van informatieverstrekking, in de ruimste zin des woords.
Beloningsbeleid: vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning.

Stichting Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland:
Binnen de Stichting RBZD vinden de operationele taken van onze reddingsbrigade plaats. Te denken valt hier aan de strandbewaking aan de hoek van Ouwerkerk, inzet bij evenementen op en rond het water en verzorgen van informatiebijeenkomsten. De stichting is ook eigenaar van al het eigen materiaal van de reddingsbrigade.

ANBI Informatie: 
Naam: Stichting RBZD
IBAN: NL 96 RABO 0149 9909 79
RSIN: NL 8209 24970 B01
Contactgegevens: 06-38 76 89 23 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurssamenstelling:
- Wim de Rijke, voorzitter
- Paul Kouijzer, secretaris
- Sandra Olree, penningmeester
- Wilco Nuijens, bestuurslid
- Marcel Uijl, bestuurslid
- Nicole de Oude, bestuurslid
- Cor Kooij, bestuurslid
- Davey van den Hummel, bestuurslid
- Bryan van den Hummel, bestuurslid
- Niels Muller, bestuurslid
- Marijn Kaashoek, bestuurslid

Doelstelling: bestrijding van de verdrinksdood door het inzetten van vrijwilligers bij strandbewaking, en evenementen op en rond het water, inzet van een rampenploeg, en verstrekken van informatie, in de ruimste zin des woords
Beloningsbeleid: vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning.

Commissies en werkgroepen:
Om alle activiteiten binnen onze reddingsbrigade te kunnen bewerkstelligen heeft Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland commissies en werkgroepen in het leven geroepen.  Onze reddingsbrigade bestaat uit vier commissies: 
- operationele commissie;
- technische commissie;
- evenementen commissie;
- commerciële commissie.
Deze commissies -op de evenementen commissie na- bestaan vervolgens weer uit werkgroepen. Ook zit er in iedere commissie minstens één bestuurslid.

 Operationele commissie
De operationele commissie is in het leven geroepen om zaken en bijzaken omtrent het operationeel optreden van onze reddingsbrigade in goede banen te kunnen leiden.  Onder het operationeel optreden vallen de rampentaak en bewakingen op het strand, maar ook bij evenementen op en rond het water. De commissie zorgt er met haar werkgroepen voor dat genoemde activiteiten geregeld worden. De volgende werkgroepen en personen vallen onder de operationele commissie: 
- werkgroep bewakingen: Marijn Kaashoek (bewakingscoördinator);
- werkgroep rampenploeg: Marijn Kaashoek en Lucas Ponsen;
- werkgroep materiaal: Bryan van den Hummel en Marcel Uijl;

 Technische commissie
De technische commissie is in het leven geroepen om  de opleidingen binnen onze reddingsbrigade te kunnen verzorgen. Onze reddingsbrigade heeft meerdere opleidingen te bieden aan haar leden: zwembadopleidingen, strandopleidingen in samenwerking met strandreddingsbrigade Westerschouwen en EHBO opleidingen verzorgd door Safety Care. De activiteiten worden binnen de technische commissie geregeld door de volgende werkgroepen en personen:
- Werkgroep zwembadopleidingen: Christiaan Ponsen, Bianca Heijboer, Johanna Deurloo en Maaike de Rijke;
- Werkgroep strandopleidingen: Niels Muller, Jaap Jan Uil en Sylvia Tromper;
- Werkgroep EHBO:  Marcel Uijl en Pauline Uijl (Safety Care);
- Werkgroep examens: Christiaan Ponsen, Bianca Heijboer en Johanna Deurloo.

 Activiteiten commissie
Regelmatig kunnen onze leden genieten van leuke uitjes en activiteiten, bijvoorbeeld jeugdstranddag of het jaarlijkse ledenuitje naar een zwemparadijs. Deze activiteiten vereisen een gehele organisatie, deze organisatie is in handen van de activiteiten commissie. De activiteiten commissie bestaat uit Nicole de Oude, Jessica Hage en Monica de Nooijer.

 Commerciële commissie
Als non-commerciële organisatie mag Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland financieel geen 'winst' maken. Om Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland alsnog te kunnen voorzien van de benodigde materialen is zij afhankelijk van subsidies, donateurs en sponsoring. Natuurlijk zijn er naast de materialen nog verschillende andere kosten. Binnen de vereniging worden de kosten deels gedekt door de contributie van leden, maar daar zijn wel leden voor nodig.  Om  donateurs, sponsors en leden te werven en dit alles in goede banen te leiden is de commerciële commissie in het leven geroepen. De commerciële commissie bestaat uit de volgende werkgroepen en personen:
- Werkgroep administratie: Sandra Olree (penningmeester)en Paul Kouijzer (secretaris);
- Werkgroep sponsoring: Davey van den Hummel en Marcel Kouijzer;
- Werkgroep promotie: Davey van den Hummel, Lucas Ponsen en Sem Bienefelt.